Từ ngày 1/7, dự kiến mức lương giáo viên hợp đồng tăng thêm bao nhiêu?

Từ ngày 1/7, dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tăng lên so với mức lương tối thiểu hiện tại. Vậy mức lương giáo viên hợp đồng có được tăng? Báo Sức khỏe và Đời sống ngày 25/05/2024 có bài viết đưa […]